LIÊN HỆ:

Mr. Minh – Đại diện Tư vấn bán hàng Toyota Hải Dương

Điện Thoại: 0932.558.336

Địa Chỉ: 01 Ngô Quyền, Cẩm Thượng, TP. Hải Dương

E-mail: ducminhthk@gmail.com